Vertrouwen kweken | Roelof Alkema

Jezus en Petrus gaan in gesprek over wat er gebeurd is. Er worden weinig woorden gesproken, maar er wordt veel gezegd.