In welke spiegel kijk jij? | Arend Jan Poelarends

Terugkijkend op een seizoen kijk je als het ware in een spiegel. Wat zag er goed uit en wat niet en bevalt het wat je ziet, of had je het graag anders gehad. Je moet dan wel zeker weten dat die spiegel betrouwbaar is; een lachspiegel bij een diëtist is geen goed idee.

In de bijbel kom je ook van die spiegels tegen, bijvoorbeeld in 1 Tessalonicenzen 5 : 16-22 ( HSV):
16 Verblijd u altijd.
17 Bid zonder ophouden.
18 Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.
19 Blus de Geest niet uit.
20 Veracht de profetieën niet.
21 Beproef alle dingen, behoud het goede.
22 Onthoud u van elke vorm van kwaad

Zo absoluut als Paulus dit schrijft, is dit nu een realistische spiegel voor ons?

1 Tessalonicenzen  5: 16-22

Verwerkingsvragen

  • Zie je deze tekst als een realistische spiegel voor jou leven?
  • Wat zie je wanneer je in deze spiegel kijkt?
  • Wanneer je in de spiegel kijkt en je haar zit niet goed, verander je dat.
    Hoe zou jij het beeld dat je in de spiegel ziet veranderen ?