Ga ik door met aanbidding leiden? | Andre van Zyl

Zoeken naar Gods wil!

Verwerkingsvragen

  • Bid en vraag aan God wat in jouw geschiedenis belangrijk is geweest in het vormen van jouw identiteit.
  • Vraag aan God wat Hij uit jouw verleden zou willen gebruiken om anderen tot zegen te zijn.
  • Spreek een gebed uit naar God en reageer op zijn uitnodiging aan jou om in jouw roeping en zalving te wandelen.
  • Als jullie met meerdere mensen bij elkaar zijn: zegen elkaar.