Wie God bewaart, is wél bewaard

Psalm 121

Wie God bewaart, is wél bewaard

Een bedevaartslied.

Ik hef mijn ogen op naar de bergen:

vanwaar zal mijn hulp komen?

Mijn hulp is van de Here,

die hemel en aarde gemaakt heeft.

Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt,

uw Bewaarder zal niet sluimeren.

Zie, de Bewaarder van Israël

sluimert noch slaapt.

De Here is uw Bewaarder,

de Here is uw schaduw aan uw rechterhand.

De zon zal u des daags niet steken,

noch de maan des nachts.

De Here zal u bewaren voor alle kwaad,

Hij zal uw ziel bewaren.

De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren

van nu aan tot in eeuwigheid.