Wij bestaan

Elise en Theo Slump hebben al drie introkringen geleid. Op de tweede avond  staat altijd de missie van de Stadskerk centraal: ‘Wij bestaan om Gods liefde te ontvangen, te beantwoorden en door te geven.’ Alleen al dat wij bestaan is heel bijzonder!

“Voor de zomer mochten wij. Elise en Theo, weer starten met een nieuwe introkring. Voor de derde keer alweer en iedere keer is het spannend hoe de groep is samengesteld.

De introkring is voor mensen die op zoek zijn naar een gemeente en willen onderzoeken of de VBG een gemeente voor hun kan zijn. Of voor  mensen die gewoon verbinding zoeken met geloofsgenoten.  In zo’n groep leer je andere mensen kennen die ook onderweg zijn. Sommigen zijn nog maar heel kort geleden tot geloof gekomen en sommigen al heel lang geleden. De groep is vaak heel divers van samenstelling.

Ook nu weer waren we met heel verschillende mensen. Ieder met zijn of haar bijzonderheden. En als kringleiders mogen we ontdekken hoe God, op geheel eigen wijze, met ieder kring-lid onderweg is.
De eerste avond vulden wij met z’n allen als een gezellige kennismakingsavond. Zodat we een beetje konden ontdekken wie wij allemaal zijn. Op de tweede avond  stond onze missie centraal: wij bestaan om Gods liefde te ontvangen, te beantwoorden en door te geven. We begonnen de bespreking met: wij bestaan. De schepping had er niet hoeven zijn. Maar ze is er wel. Want God is liefde. Jouw bestaan had er niet hoeven zijn. Maar je bent er wel. Want God is liefde. God heeft jouw bestaan gewild om jou deelgenoot te maken van Zijn liefde. Met liefde heeft Hij je geformeerd. Met Zijn liefde heeft Hij je omgeven en dat houdt nooit meer op.

Dit deed denken aan psalm 139 waar koning David duidelijk maakt hoe God is.

Heer, U kent mij door en door.
U weet alles van mij, waar ik ook ben.
U weet alles wat ik denk.
U bent dag en nacht bij mij.
U weet alles wat ik doe.
U kent elk woord van mij, nog voordat ik het heb gezegd.
U bent aan alle kanten om mij heen en uw hand rust op mij.
Het is te wonderlijk om te begrijpen.
Het is te bijzonder, ik kan er niet bij.
Hoe zou ik kunnen vluchten voor uw Geest?
Waar zou ik me voor U kunnen verbergen?
Als ik naar de hemel zou gaan – U bent daar.
Als ik naar het dodenrijk zou afdalen – U bent daar óók.
Als ik zou meevliegen met de opkomende zon,
of zou gaan wonen aan de andere kant van de oceaan,
ook daar zou U mij leiden.
Ook daar zou uw hand mij vasthouden.
Als ik me in het donker zou willen verbergen,
dan ziet U mij nog, als op klaarlichte dag.
Het donker kan mij niet voor U verbergen.
Voor U is de nacht zo licht als de dag. 

U heeft mij gemaakt, mij in de buik van mijn moeder gevormd.
Ik prijs U, want het is een wonder hoe U mij heeft gemaakt.
Alles wat U heeft gemaakt, is bijzonder. Ik weet dat heel goed.
U zag me al toen U mij daar in het donker vormde, waar nog niemand anders mij zag.
U zag me al toen ik nog helemaal geen vorm had.
Al mijn dagen stonden al in uw boek toen ik nog niet één dag daarvan had geleefd.
Wat heeft U prachtige gedachten, God!
En zo ontelbaar! Ze zijn zo ontelbaar als het zand.
Telkens als ik wakker word, denk ik aan U. 

David leerde in zijn leven om heel close met God te zijn en vanuit die omgang kreeg hij een steeds beter beeld van wie God is. En dit lied is het resultaat.

God heeft jouw bestaan gewild en nodigt je uit om ook close met Hem om te gaan zodat je uit deze omgang ook, in diepe verwondering, bovenstaande woorden naar God uit kunt spreken.

Wij zijn dankbaar dat we met de mensen van de introkring een stukje van deze reis mee mogen lopen en een bijdrage mogen leveren in een verdiepte omgang met onze liefdevolle God.”

Elise en Theo Slump