ANBI Gegevens

ANBI – De Stadskerk – Vrije Baptistengemeente Groningen (VBG)

De Stadskerk (Vrije Baptistengemeente Groningen) is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat houdt in dat een gift of bijdrage door leden en gasten aan de VBG aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting en dat de VBG vrijgesteld is van schenk- en erfbelasting.
De VBG heeft een eigen inschrijving in het ANBI-register onder de naam ‘Vrije baptistengemeente Groningen/ De Stadskerk’.

In het ANBI-document staan de gegevens vermeld die betrekking hebben op de ANBI-registratie. Naast een inhoudelijk deel zijn ook de cijfers opgenomen van het laatste verslagjaar en de begroting voor het komende jaar.

Het document van 2019/2020 vind je hier, waar het jaarverslag van 2021/2022 hier te downloaden is.