ANBI Gegevens

ANBI – Vrije Baptistengemeente Groningen (VBG) – De Stadskerk

De Vrije Baptistengemeente Groningen is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat houdt in dat een gift of bijdrage door leden en gasten aan de VBG aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting en dat de VBG vrijgesteld is van schenk- en erfbelasting.
De VBG heeft een eigen inschrijving in het ANBI-register onder de naam ‘Vrije baptistengemeente Groningen’. Het gebouw van de VBG heet ‘De Stadskerk’ en onlangs is besloten om deze naam in verband met de herkenbaarheid ook te hanteren als aanduiding voor de gemeente.
De officiële naam blijft ‘Vrije Baptistengemeente Groningen’.

In het ANBI-document staan de gegevens vermeld die betrekking hebben op de ANBI-registratie. Naast een inhoudelijk deel zijn ook de cijfers opgenomen van het laatste verslagjaar en de begroting voor het komende jaar.