Bemoedigende wetenswaardigheden

De gelovigen hebben het bezit van alle dingen (I Kor 3: 21, 22)

De gelovigen hebben eenheid in God en Christus (Joh 17:21)

Alle dingen dragen voor hen bij aan het goede (Rom 8:28 en

II Kor 4: 15 – 17)

Zij kunnen God aanroepen in de verdrukking (Ps 50:15)

Zij zijn veilig bij openbare rampen (Job 5:22-23 en Ps 91:5-7)

Hun namen zijn geschreven in het Boek van het Leven

(Op 13:18 en 20:15)

Zij hebben eeuwig leven (Joh 17:2,6 en Titus 1:2)

Zij zijn geroepen tot een heilige taak (niet op grond van eigen goede werken) (II Tim 1:9)

Zij hebben God als hun: Koning, Eer, Redder, Vader, Verlosser, Vriend, Helper, Wachter, Bevrijder. Zij hebben God als Kracht, Schuilplaats, Schild en Toren. Als Licht, Gids, Wetgever en Bezit!

Ellen Visser

Uit: Thematische Concordantie – ontdek wat de Bijbel zegt over meer dan 300 onderwerpen red Geoffrey Stonier