Doopdienst 3 januari 2021

Dopelingen

Bert en Antoinette Grimmius

Wij zijn Bert (44 jaar) en Antoinette (41 jaar). Samen met onze 3 kinderen, Zimkhita (12 jaar), Thembeka (10 jaar) en Blessing (5 jaar) komen we al een poosje in De Stadskerk. We hebben het naar onze zin en we hebben groot respect voor de manier waarop er wordt ingespeeld op het kerk zijn in deze coronacrisis. Wij zijn beiden christelijk opgevoed. Daarvoor zijn wij onze ouders dankbaar. We zijn allebei als baby gedoopt en 20 jaar geleden hebben wij samen belijdenis van ons geloof gedaan. In ons leven hebben wij mogen ervaren dat God bij ons is, van ons houdt en voor ons zorgt. In tijden van verdriet door overlijden, verlies en ziekte mochten wij ervaren dat we altijd bij Hem mogen komen. God heeft altijd een hoopvolle toekomst voor ons voor ogen. Hij heeft een plan met ons leven. We laten ons elke keer weer verrassen door Hem. Door Gods plan met ons leven zijn er mooie verrassende dingen gebeurd. Zo hebben wij elkaar leren kennen en zijn onze 3 kinderen bij ons gekomen. Wat een zegen! En nu laten we ons dopen in de Stadskerk. Dat hadden we van tevoren ook niet bedacht, weer een verrassing van boven. Vol vertrouwen willen we kopje onder gaan, we willen Jezus (blijven) volgen en ons laten verrassen wat er nog komen gaat. Want we weten dat, als we doen wat Hij zegt, dat het dan goed komt. We willen een hoopvolle toekomt met Hem tegemoet gaan.

Harriët Poker

Graag wil ik mij even aan jullie voorstellen, mijn naam is Harriët Poker. Samen met mijn moeder ben ik vanaf 2004 mantelzorger geweest voor mijn vader, die helaas 3 jaar geleden is overleden. Hij was lid van de Chr. Ger. Kerk. Alhoewel hij de diensten niet bezocht, was hij wel gelovig. Mijn moeder is niet gelovig opgevoed, maar heeft wel godsdienstonderwijs gevolgd. Zelf ben ik grootgebracht met de kinderbijbel en bij mijn eindexamen kreeg ik de Rembrandtbijbel. Ik ben niet gedoopt. Na het beëindigen van mijn relatie van bijna 5 jaar, wilde ik een nieuwe weg inslaan. Ik kreeg contact met “ONS” om andere singles te ontmoeten en ging mee met een uitstapje naar de Orchideeënhoeve. Een volgende stap was het bezoeken van de diensten in De Stadskerk, nu bijna 1 jaar. Wat volgde was een Alpha-cursus en ben nu nog steeds bij de Alpha-kring. Ook ben ik bij een maandelijkse bijeenkomst van de Vrouwenvereniging Groningen. Ik heb verschillende keren ervaren dat God mij ziet en helpt. De woorden van Theo van den Heuvel: “Vrees niet, maar vertel God wat je nodig hebt”, hoorde ik ook op andere momenten in mijn leven. Zo liep ik eens in de supermarkt en plots hoorde ik in gedachten “I raise a Halleluja”. Ik werd er blij en gelukkig van. Op de sterfdag van mijn vader waren mijn moeder en ik erg verdrietig. Onverwachts kregen wij bezoek van iemand van de Chr. Ger. Kerk., die niet wist dat het een speciale dag was voor ons. Samen hebben we gebeden en we zagen dit als een bemoediging en een teken van God. Evenals de persoon die wij hadden gevraagd enkele klussen in ons huis te verrichten. Achteraf bleek hij ook lid te zijn van de Stadskerk. Het contact is gebleven, nu niet op zakelijke basis, maar meer op een geestelijk vlak. Wat inhoudt: gezamenlijk diensten online volgen, regelmatig boeken lenen en elkaar interessante artikelen opsturen. Ook weer zo’n teken van Hogerhand. Uit dit alles volgt, dat ik bereid ben Jezus te volgen, mij door Hem wil laten leiden en Hem wil gehoorzamen. Amen!

Andre Kampen

Hier zijn we dan, de dag waarop ik “Ja” zeg tegen het leven met Jezus, de dag waarop ik word gedoopt. Graag bedank ik mijn ouders, familie, vrienden en kennissen die mij tijdens mijn leven tot dusver altijd in geloof hebben gesteund. O.a. door hun toedoen sta ik hier vandaag. Vanaf het begin mocht ik al gevoed worden met het geloof, hierdoor wist ik gelijk al van Gods bestaan af. Met de jaren is het geloof in God gegroeid door cursussen, bidden en Geloofsweekend. “Keep the Faith” waren de woorden die ik me voorhield en die door Gods genade en liefde steeds weer opnieuw werden bevestigd. Maar waarom dan dopen? Ik zag er de meerwaarde niet van in en vond bovendien dat ik als gelovige er gewoon bij hoorde. Tot het moment waarop mijn gehele perspectief erop veranderde.
Zoals Jezus zich liet dopen, zo wil ik mij vandaag ook laten dopen. Dit doe ik niet voor mezelf, maar voor mijn Vader in de hemel. Het geloof dat ik in God heb, waarvan ik vandaag getuig, mag ik in mijn hart vasthouden, meenemen en uitdelen. Verder wil ik het volgende nog even met jullie delen:
Je mag je in geloof overgeven aan God en Hem volgen. Dat zal voor een ieder een uitdaging zijn op eigen niveau, met voorspoed, maar ook met tegenslagen. Wanneer je op dat punt bent gekomen, waarbij je door hoogmoed lijkt te vallen of door verdriet en pijn verteerd wordt, “Keep the Faith”, God is met je. Het is een zegen dat we als gemeente, zeker in deze tijd, er voor elkaar mogen zijn. Als u nu meeleest, zeg tegen uzelf hardop “Keep the Faith!”, zeg het tegen degene die links en/of rechts van u zit. Want door uw geloof zult u behouden worden. Zo staat het in Gods Woord. Wát deze doop, deze reis met Jezus, me ook brengt of waar die gaat eindigen, ik weet het niet. Maar één ding weet ik wel! Het begint vandaag….. Halleluja!