De hele wet is immers samengevat in dit ene gebod; “Heb uw naaste net zo lief als uzelf.”
Galaten 5:14

Lees verder

Gerechtigheid

Als Stadskerk willen we opstaan voor kwetsbaren dichtbij en ver weg. We voelen ons verbonden met de van de voedselbank afhankelijke gezinnen, de dak- en thuislozen, prostituees en eenzame mensen (zowel jong als oud). Net als Jezus deed toen Hij op aarde was; hij zag om naar de weduwen, de wezen, de armen, de zieken. De minderbedeelden. Wij willen een stem zijn voor hen die geen stem hebben.

We willen kerk zijn ín de samenleving, daarom werken we samen met organisaties die zich dagelijks inzetten voor gerechtigheid. Zo weten we ons in en door Open Doors verbonden met vervolgde christenen in landen waar het niet veilig is te geloven in Jezus. ​​Compassion zet zich sinds jaar en dag in voor kansarme kinderen. Kindsponsorprojecten zijn opgezet, waar kinderen gevoed en geschoold worden zodat hele gezinnen en families van kansarm naar kansrijk gaan. Op onze landkaart in het groot auditorium van de hoofdlocatie maken we sponsoring persoonlijk en zichtbaar door de kinderen op foto af te beelden. Deze kinderen worden gesponsord door gemeenteleden.

Onze derde partner is International Justice Mission; zij gaan door tot ieder mens ‘vrij’ is; hun slogan luidt dan ook: Untill all are free!
Slavernij is onrecht; dus dat moet de wereld uit. Kinderarbeid, mensenhandel en kinderporno moeten verdwijnen. We gaan samen met IJM voor eerlijke kansen en processen bij strafhantering van slavendrijvers en mensenhandelaren.

Is dichtbij wel echt dichtbij en is ver weg wel echt ver weg?

Of is dichtbij een nog ver van jou bed show? En ver weg? Is ver weg nog steeds ver weg als we bedenken en beseffen dat vervolging om de naam van Jezus onze broers en zussen raakt en daarmee ons? En als kinderuitbuiting en slavernij zichtbaar wordt in de etiketten van je kleding die je draagt en in de sieraden die je om hebt?

Als taakgroep willen we op de bres staan voor al deze doelgroepen en zo Gods liefde voor het kroonstuk van Zijn schepping – de mens – zichtbaar en tastbaar maken.

Zijn liefde voor de mens is als een paraplu om veilig onder te schuilen, verbonden en dichtbij het hart van God. Zijn liefde is voor ons allemaal, dichtbij en ver weg.

Wil je in contact komen met ons, mail dan met de Taakgroep Gerechtigheid

In Hem verbonden,

Tonny en Anouchka
Taakgroep Gerechtigheid