Herfinanciering de Stadskerk

We staan als gemeente voor de herfinanciering van het gebouw. De huidige rentetermijn loop op 1 juni a.s. af en naar verwachting zal het rentepercentage fors gaan stijgen (verdubbelen). Dit betekent een hogere last voor de gemeenteleden. In deze folder geven we de mogelijkheden aan hoe je als lid, gast of betrokkene van De Stadskerk financieel kunt bijdragen aan de herfinanciering van het gebouw aan de Friesestraatweg 221. Er zijn verschillende manieren om bij te dragen, we leggen heel graag uit hoe je kunt geven.

Open hier de folder op A4 formaat in PDF.

Een eenmalige bijdrage
Eenmalig een groot bedrag geven, in de vorm van een lening aan de Stadskerk. Technisch gezien geef je in deze optie het bedrag als lening, die De Stadskerk dan in vijf jaar aflost. Maar jij schenkt de aflossing + rente terug (via een ‘overeenkomst periodieke gift’). Het grote voordeel hiervan is dat het bedrag volledig aftrekbaar is, je krijgt dus een deel terug van de belastingdienst. Je kan meer schenken, zonder dat het je meer kost. Het belastingvoordeel is afhankelijk van je inkomen, maar kan maximaal ongeveer 37% (tarief 2024)..

Ook als je al ruim geeft aan goede doelen en je het maximum van 10% (bijna) bereikt hebt, is deze manier van geven een goed alternatief. Bij een periodieke gift gelden namelijk de grenzen van aftrekbaarheid niet (d.w.z. giften kleiner dan 1% van het verzamelinkomen en giften groter dan 10% van het verzamelinkomen).

Eenmalig een groot bedrag geven, in de vorm van een lening aan de Stadskerk
Je kunt ook een lening verstrekken aan de Stichting Stadskerk Groningen (de juridische eigenaar van het gebouw). Er worden dan afspraken gemaakt over zekerheden, de rente en aflossingsverplichtingen. Dit zal goed afgestemd moeten worden met de overige externe financiers. Ook voor ondernemers met een vennootschap zou dit een mooie mogelijkheid kunnen zijn om te helpen bij de herfinanciering van het gebouw.

Kun en wil jij bijdragen aan de herfinanciering van het gebouw? Vul voor één van bovenstaande opties het formulier onderaan deze in en er zal dan contact met je worden opgenomen. Zou je willen aangeven hoe jij kunt bijdragen door het ingevulde formulier voor 31 maart ingevuld in te sturen?

Vragen en contact
Heb je nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van of over het proces van herfinanciering of wanneer je een grote gift wilt doen en daarin vertrouwelijkheid gewaarborgd wilt hebben, dan kun je contact opnemen met Hans Meerveld (hans.tineke.meerveld@destadskerk.nl). Ook kun je bij hem terecht wanneer je als ondernemer gebruik wilt maken van de aftrekmogelijkheid of het verstrekken van een lening via je vennootschap.

Andere vragen op financieel/ fiscaal gebied kunnen worden gesteld aan Walther Moltmaker, taakgroepleider Financiën (financien@destadskerk.nl). Ook kun je bij hem terecht wanneer je op andere manieren wilt geven dan bovenstaande.

ANBI
De Stadskerk heeft een ANBI-status (een Algemeen Nut Beogende Instelling), giften aan De Stadskerk zijn daarom fiscaal aftrekbaar.

Sorry. Dit formulier is niet langer beschikbaar.