God voorziet in de Filipijnen

Begin maart dit jaar was ik –Remco – samen met Johan, een goede vriend van mij, in de Filipijnen. Johan is tekstschrijver en gebruikte zijn tijd om mensen uit de krottenwijken te interviewen. Johan werd geraakt door het verhaal van Domingo, een vader van acht kinderen.

Domingo was openhartig en vertelde dat hij door zijn slechte gezondheid alleen in de ochtend en avond kan werken omdat het dan wat koeler is. Domingo werkt als tricycle- chauffeur. Een tricycle is een motor met zijspan, waarmee hij taxidiensten verzorgt. Hij verdient zo vijf euro per dag; net genoeg om zijn gezin te onderhouden. De dag voor het interview was zijn tricycle kapot gegaan en die dag had hij niet kunnen werken. Domingo en zijn gezin hadden hierdoor nog geen eten gehad, die middag dat Johan kwam. Het verhaal had Johan geraakt en hij schreef die avond een artikel met als titel ‘Geen werk, geen eten’, niet wetende dat die titel een week later voor veel meer mensen in de krottenwijk werkelijkheid werd.

Drie dagen na onze reis gingen de Filipijnen op slot vanwege het coronavirus. Je mocht alleen je huis uit met een pas van de overheid om voedsel of medicijnen te halen. Een ramp voor de krottenwijkbewoners, want niet kunnen werken betekent geen eten. Na een week in quarantaine kwamen er vele berichten uit de krottenwijk binnen bij ons kantoor in de Filipijnen.

We besloten als stichting Sparrow een noodoproep te doen en werden overweldigd door de positieve reacties. Sinds 21 maart kunnen wij als stichting Sparrow, dankzij de vele donateurs, elk weekend voedselpakketten uitdelen aan gemiddeld 250 gezinnen. We delen voedselpakketten uit in drie verschillende wijken. We worden ondersteund door de wijkpolitie en hebben brieven gekregen van de overheid om vrij te kunnen bewegen en om in grotere aantallen voedsel te kunnen inkopen. Het is bijzonder dat er in zo’n korte tijd zoveel geld binnen is gekomen dat we dit kunnen doen. ‘Verkondig het evangelie,desnoods met woorden’, zei Franciscus van Assisi. Laten we bidden dat dit inderdaad de woorden zijn die gehoord mogen worden.

Remco en Ellie Pijper komen sinds 2015 in de Stadskerk. Zij zouden officieel toetreden tot de gemeente in februari, maar door de storm ging deze dienst niet door. Bij de volgende doop- en toetrede-dienst in maart was Remco in de Filipijnen en konden zij dus ook nog niet officieel toetreden. Remco en Ellie hebben met hun gezin zeven jaar in de Filipijnen gewoond, hun oudste drie kinderen zijn daar geboren. In de Filipijnen richtten zij uit geloof stichting Sparrow op.