Herders

Wij geloven in herderschap voor de gemeente. Jezus zelf is dé Herder en we mogen allemaal steeds meer op Hem gaan lijken. Ook in Zijn rol van herder. Van daaruit is voor ieder gemeentelid herderschap, in meer of mindere mate en al naar gelang hoe je route met Jezus loopt, weggelegd. Toch hebben een aantal mensen in onze gemeente de bediening van herder. Deze mensen vind je op deze pagina.

Ons verlangen is dat, met de instelling van herders, het omzien naar elkaar in onze gemeente zal vergroten.  Niet omdat deze herders dat allemaal gaan doen. Dat kan niet en is ook helemaal niet hoe God het bedoeld heeft. Maar omdat de herders ons gaan helpen om zelf te bewegen en te groeien in herderschap. Jezus wil graag dat wij op die manier met elkaar leven. Gericht op het (geestelijk) welzijn van onze naaste, wie dat ook maar is, en bereid om daarin bij te dragen, op welke manier dan ook maar.