Hij is getrouw en te vertrouwen

In 2 Kronieken 16:9 staat een vers dat mij steeds weer bemoedigt:” Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar Hem uitgaat”. (NBG)

In de NBV staat het zo: ”De Heer laat immers voortdurend Zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die Hem met heel zijn hart is toegedaan”.

Gods oog rust constant op ons om ons te helpen. Hij is getrouw en te vertrouwen. Wat zijn we rijk met zo’n liefdevolle Vader op wie we al ons vertrouwen kunnen stellen.

Vrees uitbannen
Eigen gedachten wegdoen
Rust zoeken bij God
Terugdenken aan Zijn uitreddingen
Radicaal kiezen voor onbevreesd geloof
Opzien naar Hem alleen
Uiten van beloften uit het Woord
Wederstaan van de duivel door gebed en lofprijs
Eren van God
Naderen tot Hem, al dankend voor Zijn hulp.

 

Gerry Buitenwerf