Jolanda Brouwer over haar pas uitgekomen boek

“Ik hoop dat wij als christenen leren wie ze zijn, wie de vijand is en wat we kunnen doen om staande te blijven”.

Aanleiding

Aldus Jolanda Brouwer in het voorwoord van haar boekje ‘Weerbaarheidstraining voor christenen’. Jolanda besloot dit boekje te schrijven omdat haar uit gesprekken met christenen uit haar omgeving was gebleken, dat veel mensen terneergeslagen zijn en niet weten dat het de duivel is die hen onderuit probeert te halen. En dus zijn ze ook onkundig van de tactieken van de vijand, van de kracht die iedere christen bezit en van de wapens om hem te verslaan. ‘Door dit gebrek aan Bijbelse kennis kan de vijand ongehinderd zijn gang gaan met het aanvallen van de weerloze christenen en dat is precies wat hij doet. Ik word pissig als ik die verhalen hoor en ik dacht ‘ik moet hier iets aan doen’, zegt Jolanda, die de dingen die zij in haar leven geleerd heeft met anderen wil delen.

Wat haar opvalt, is dat veel mensen denken dat het loven en prijzen van God voldoende is om staande te blijven, ‘want het groot maken van Zijn naam voelt als de hemel op aarde’. Een andere christen neemt het geloof serieus, leest veel in de Bijbel en doet veel in de gemeente, maar heeft nog te kampen met een hardnekkige zonde. De duivel vindt dit helemaal goed en denkt: ’Van deze christenen heb ik geen tegenstand te verwachten’.

Het is oorlog

“Maar het is oorlog, we lezen erover in Gods Woord. Deze oorlog is van alle tijden en of je het wel of niet gelooft, je zit er middenin”, verwoordt ze in haar boekje.

Op de vraag hoe ze aan de kennis van de geestelijke strijd komt antwoordt ze: “Door het bidden, het bestuderen van de Bijbel, door onderwijs van onder andere Derek Prince en door schade en schande. Ik begon meer en meer de stilte te zoeken. Door het uren en uren met God in de stilte te zijn – tijdens de 1000 uren van gebed in de VBG- begon ik Zijn Stem te verstaan. God begon tot me te spreken en door die uren in Zijn nabijheid heb ik het meeste geleerd.

Zelf werd ik eens aangevallen in mijn denken toen ik door de stad fietste. Opeens kwam de gedachte als een pijl bij me binnen: ‘Gooi je maar voor de bus, dan ben je van alles af’. Ik reageerde als door een wesp gestoken. Ik zei meteen: ‘Hallo? Deze gedachte accepteer ik niet. Iemand heeft mij bedacht en dat is mijn Heer en mijn God en ik blijf hier zolang op deze planeet als Hij wil dat ik hier ben. Wegwezen jij in Jezus’ Naam’.

Als je je vijand kent, kun je Hem in Jezus’ Naam verjagen, want als Jezus in je woont, deinst de vijand achteruit. Ik ben vrijgekocht en wil niet meer gebonden zijn.”

Weerbaarheid is absolute noodzaak

Als wij Gods stem leren verstaan door in de stilte te gaan, leren we ook de stem van de vijand kennen. Die vertelt ons negatieve dingen, zoals in bovenstaand voorbeeld te lezen is. Die vertelt ons ook dat het prima is om naar de kerk te gaan en in de Bijbel te lezen, als we hem maar negeren. Hij wil niet (h)erkend worden, want dan kan hij zijn boze gang niet meer gaan.

Wat wij moeten doen, is opstaan en het zwaard van de Geest, Gods Woord, hanteren. Wat wij moeten doen is de waarheid uitspreken, weerbaar worden. We hoeven ons niet onderuit te laten halen. We mogen als Gods leger de vijand weerstaan. God Zelf gaat voor ons uit en Hij beschermt ons.

Het is Zijn werk

Dankzij Jezus doet en durft ze dingen die ze van tevoren nooit zou kunnen bedenken. Ze had nooit gedacht dat ze ooit nog eens een boek zou schrijven, want schrijven kon ze niet. Ze had nooit gedacht dat ze ooit nog eens een blues zou schrijven en zingen, maar onlangs schreef en zong ze haar Corona- Bluessong ‘Trust’, dat zelfs op de CIP, de christelijke digitale krant, en op Groot Nieuws Radio te beluisteren was. Op maandag 11 mei was ze te gast in het programma ‘Brandstof’ van Groot Nieuws Radio, om te vertellen over het boek en te getuigen van wat de Heer in haar leven heeft gedaan. “Ik zeg altijd:’ Heer, stuur me maar waar U wilt. Ik durf het niet, maar ik ga toch’. Ik vergelijk mezelf met een handschoen; ik kan niks, maar als Hij in me is kan ik veel doen. Hij is de beste Personal Trainer die er is. Weet je, ik kan het niet zelf en het is ook niet van mezelf. Ik vind het ook prima als er ‘anoniem’ onder mijn boekje staat. Het is Zijn werk.”

Aansporend en liefdevol

Het boek is inmiddels uit en de schrijfster heeft al een aantal lovende reacties ontvangen. Een reactie:’Ge-Wel-Dig! Echt geïnspireerd door Hem! Zo rijk, zo eenvoudig, zo waar, zo reëel, zo zoals het is. Aansporend, maar heel liefdevol’.

“ Ik hoop dat wij als christenen leren wie ze zijn en dat het boekje komt op de plek die Hij wil. Ik hoop ook dat dit boekje ertoe bijdraagt dat mensen Zijn stem leren verstaan door in de stilte te gaan. Het succes van dit boek is niet af te lezen aan het verkochte aantal. Zijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als er iemand is die erdoor dichter bij Hem is gekomen, gaat de kassa rinkelen in de hemel.

Als de Heer niet in mij zou wonen, was ik een zwartgallige stresskip geweest die altijd negatief zou zijn’, aldus de vrouw die veel meegemaakt heeft, maar door Gods liefdevolle genade een weerbare en blijmoedige christen is geworden.

Gerry Buitenwerf

Meer informatie over haar boek, vind je op www.weerbaarchristen.nl. Het boek is daar te koop in zowel hardcopy als e-Book. Of te vinden bij de christelijke boekhandel.