Kerstdankoffer

We stellen de vraag vrijmoedig en ontspannen, zoals we ook in voorgaande jaren hebben gedaan.
Wil je bijdragen aan het kerstdankoffer?
Tegelijk willen wij het ook zorgvuldig doen: we beseffen dat de coronacrisis sommigen onder ons onevenredig hard heeft geraakt, in financieel opzicht. Dat willen wij niet onbenoemd laten. En daarom, de hartelijke uitnodiging is om te geven van wat je hebt, niet van wat je niet hebt.

God zorgt en God voorziet in wat er nodig is. Daar vertrouwen we op.

Hartelijke groet,

Arjan Zantingh
Voorganger

Heb je vragen over geven, kijk dan op deze pagina.
Wil je liever vanaf je bankrekening overmaken, dan kan dat

NL37 SNSB 0944 3779 12
ten name van Vrije Baptistengemeente Groningen
onder vermelding van kerstdankoffer

Kies een bank voor iDEAL-betaling