Kerstdankoffer

Hieronder kun je bijdragen aan het Kerstdankoffer door direct te geven via iDeal of door een eenmalige machtiging af te geven (via MijnStadskerk). Onderaan deze pagina vind je meer informatie over het Kerstdankoffer.

Direct geven via iDeal

Kies een bank voor iDEAL-betaling

Eenmalige machtiging

Om gebruik te maken van de mogelijkheid om een machtiging af te geven is het noodzakelijk dat je ingelogd bent binnen MijnStadskerk.

MijnStadskerk

We stellen de vraag vrijmoedig en ontspannen, zoals we ook in voorgaande jaren hebben gedaan.
Wil je bijdragen aan het kerstdankoffer? We willen met jouw bijdrage blijvend investeren in onze doelgroepen, in de levens van kinderen, tieners, jongeren, volwassenen en ouderen.

Tegelijk willen wij het ook zorgvuldig doen: we beseffen dat deze tijden sommigen onder ons onevenredig hard raken, in financieel opzicht. Dat willen wij niet onbenoemd laten. En daarom, de hartelijke uitnodiging is om te geven van wat je hebt, niet van wat je niet hebt.

God zorgt en God voorziet in wat er nodig is. Daar vertrouwen we op.

Hartelijke groet,

Hierboven kun je direct geven via iDeal of door middel van een eenmalige machtiging (via MijnStadskerk).

Tijdens de erediensten kun je ook geven aan het Kerstdankoffer, je kunt gebruik maken van de onderstaande manieren aangevuld met de optie te geven via een papieren Machtigingskaart of via een contante gift.

Heb je vragen over geven, kijk dan op deze informatiepagina over geven.
Wil je liever vanaf je bankrekening overmaken, dan kan dat via

NL37 SNSB 0944 3779 12
ten name van De Stadskerk (het kan zijn dat je ziet:Vrije Baptistengemeente Groningen)
onder vermelding van Kerstdankoffer 2022

Video Kerstdankoffer 2022