De naam Spring

Waarom SPRING?

Engels woordenboek: (to) Spring (eng-ned) Springen; bron; rivierbron; lente, nieuw leven; kiemen, ontkiemen, uit de kiem tevoorschijn komen; voortkomen, wellen; wel, welput; drijfveer; springveer; sprong; ontspruiten; ontstaan; ontspringen; opborrelen; opwellen

De naam SPRING is gekozen met twee redenen;  de eerste is verwijzen naar de Bron. Bij God is de bron van het leven (Psalm 36:10). Jezus, Hij is onze bron in alles. Daarmee spreken we ons verlangen uit dat de kinderen de Bron leren kennen, van Hem afhankelijk worden en vreugdevol zullen groeien en bloeien door en in Hem. Bronnen van levend water zullen uit hen opwellen omdat ze de Geest in zich hebben. (Joh 7:38)

We hebben de naam SPRING ook gekozen om zijn Nederlandse betekenis en waarde.

sprin·gen (sprong, heeft, is gesprongen): zich losmaken van de grond door zich met de voeten af te zetten: staan te springen van vreugde; staan te springen vol ongeduld klaarstaan voor iets; ergens om zitten te springen iets dringend nodig hebben

De kinderen hebben Jezus dringend nodig, ze zitten om Hem te springen. Zij zijn, net als wij, afhankelijk van Hem.

SPRING geeft een dynamische beweging aan. Vreugdevol. Maar tegelijk heeft springen ook iets spannends in zich. Je zult alleen springen als je weet dat het veilig is of in uiterste nood..

We zijn bewogen en gedreven de kinderen bekend te maken met de Liefde van Jezus zodat ze veilig in zijn armen durven te springen.