De visie van Spring

De visie van Spring

De kinderen zullen zijn als bomen, geplant aan stromend water. Op tijd dragen ze vrucht, hun bladeren verdorren niet. Alles wat ze doen komt tot bloei. (Psalm 1 :3)
Meer gaan lijken op Jezus!

• De kinderen worden bekend gemaakt met Jezus en worden zijn discipelen, zo klein als ze zijn.
• De kinderen zijn SPRINGlevend door Jezus en leven
1. met de drie-enig God,
2. met broers en zussen, broertjes en zusjes in de gemeente,
3. met en in de wereld om ze heen.
• De kinderen ontvangen de Heilige Geest en verlangen om meer over God de Vader te horen, (samen) Jezus te volgen en om thuis, op school en onderweg anderen te vertellen over Hem.

1.God en jij, jij en God…door Jezus!
• De kinderen hebben een plek waar ze hun Maker (steeds beter) leren kennen, een ontmoeting met Hem hebben en diep beseffen dat ze Geliefd zijn.
• De kinderen weten wat aanbidding is en zien het als de hoogste prioriteit. Aanbidding is (onderdeel van) hun hele dagelijkse leven. (Romeinen 12:1-2)
• De kinderen vormen samen met ons een groep waar ze worden meegenomen in een leven van aanbidding in nabijheid van Jezus. Het leven van een kind zit vol van aanbidding. Ze hebben ontdekt hoe ze God kunnen aanbidden op een manier die bij ze past en waar ze zich in kunnen geven. (Johannes 4:23-24)

2.Samen is veel leuker…met Jezus!
• Bij SPRING is ieder kind welkom, waar je ook maar vandaan komt. Want alles en iedereen is door Christus gemaakt en bedoeld om samen God zichtbaar te maken! (Colossenzen 1:15-20)
• We vormen samen met de kinderen een groep waar we voor elkaar zorgen! Door voor elkaar te bidden en er voor elkaar te zijn! (Romeinen 12:9-21)
• Deze onderlinge liefde oefenen we met elkaar maar gaat ook verder, samen met de kinderen delen we deze liefde en bewogenheid uit in de wereld om ons heen.
• Met de kinderen vormen we gave grote maar ook veilige kleine groepen waar hechte vriendschappen ontstaan. De kinderen delen hun levens met Jezus en met elkaar. (Johannes 15:5-8, Romeinen 12:1-2)

3.Wij houden van alle mensen…in Jezus!
• Want zo lief had God de wereld…(Johannes 3:16) De kinderen maken vrijmoedig het Koninkrijk van God bekend door te vertellen over Jezus en te leven als Hem.
• De kinderen leven met een liefdevolle en open blik op de mensen in de wereld. (Lukas 10:1-12)
• De kinderen laten zien dat geloof en daden bij elkaar horen.( Jakobus 2:26)
• De kinderen zetten zich in voor missie en het brengen van gerechtigheid.

Lees in plaats van kinderen ook eens Gods Kinderen, want deze visie is ook voor jou en mij, kinderen van Hem.
SPRING ziet het gezin als DE plek waar kinderen Jezus mogen leren kennen, zoeken graag de verbinding met het thuisgezin en bieden hulp daar waar nodig.