Naar een God verheerlijkende Haiku

Heb je tegenwoordig veel tijd, veel aan het hoofd of beide? Laat je dan een avond verleiden tot het schrijven van een Haiku.

Een Haiku is een drieregelig gedicht zonder rijm. Het heeft de omgeving van de mens als onderwerp, meestal iets uit de natuur.


Achter ´t vensterraam

Ziet Corona er eng uit

Verdachte stilte

(omgeving algemeen)

 

 Naar willekeur ligt

Een groep eieren roerloos

Wachtend op uitkomst

(natuur in april)

 

Hierbij is de kunst het te hebben over grootheden als liefde, geboorte, leven of dood, zonder deze grote woorden te noemen. Nee, je gaat deze grootheden in drie regels van 5-7-5 lettergrepen beschrijven. Liefst met een opvallende wending of iets anders dat opvalt.  Soms wijk je van 5-7-5- lettergrepen af.

De Haiku is van oorsprong een Japanse kunstvorm. Japanners vereren de natuur. Wij vereren onze God en proberen juist deze dagen dichterbij Hem, Die ons leven geeft, te leven.

 

HEERE, onze Heere,

Hoe machtig is Uw Naam op

De hele aarde

(letterlijk uit de bijbel. Ps. 8:10 HSV)

 

Van kop`ren slang

Naar ´t heilige Rood

Zicht op bescherming

 

Oefening baart kunst. Veel zegen gewenst bij het lezen en schrijven.

Ellen Visser