Onze Herders

De echtparen in de bediening van herder hebben een gedelegeerde verantwoordelijk voor de mensen van onze gemeente in een aan hen toegewezen postcodegebied. Hun prioriteit ligt bij het zien van mensen die we niet (meer) in beeld hebben en het, waar nodig, verlenen van eerste zorg aan eenieder in dat desbetreffende postcodegebied. De herders gaan geen langdurige zorgtrajecten aan met mensen maar helpen ze op weg om de juiste zorg of hulp te vinden. De herders hebben een belangrijke signaalfunctie en zullen veel gaan samenwerken met de communityleiders maar ook met de Pastorale Oudsten, de Pastor Gemeenteleven en onze Hoofd Zorg.