Waar is God in het lijden? | Frans Brouwer

Waar is God in het lijden? | Frans Brouwer