Door de Smallgroups is het persoonlijk geworden

Jongeren tussen de 18 en 30 jaar die radicaal achter Jezus aan willen gaan. In de Stadskerk kan deze doelgroep zich aanmelden voor zogenaamde ‘Smallgroups’. Dit is in kleine groepjes van 7 à 8 leeftijdsgenoten groeien in de relatie met Jezus, uitstappen in geloof en leren om Gods stem te verstaan.

Mirjam Weessies, taakgroepleider van de Smallgroups is zelf erg enthousiast, maar hoort ook vooral veel positieve geluiden van de deelnemers. Momenteel draaien er 10 Smallgroups die elke maand 1x bij elkaar thuis komen voor studie, om te bidden en te delen. Daarnaast zijn de deelnemers 1x per maand in de Stadskerk voor een Smallgroup-meeting met aanbidding en een spreker.

De groep jongeren tussen de 18 en de 30 jaar bij de VBG is vrij groot en horen bij het jongerenwerk Elevate. Zoekers in die leeftijd kunnen terecht bij de Youth-Alpha en jongeren die de gemeente beter willen leren kennen zijn welkom op de introkringen. En de jongeren die een keus voor Jezus hebben gemaakt, hebben dus een plek om de diepte in te gaan in de Smallgroups. Mirjam: “Wij willen deze jongeren een vurig en doorleefd programma bieden zodat zij kunnen groeien in hun intimiteit met Jezus. Vanuit intimiteit ontstaat identiteit in Jezus, zodat ze kunnen gaan staan in de autoriteit die God ze gegeven heeft.”

De Smallgroup-meeting in de Stadskerk kenmerkt zich door een pure en intieme sfeer, waarin Jezus centraal staat. De bijeenkomsten zijn overigens ook open voor niet-deelnemers van de Smallgroups: iedereen is van harte welkom! De sprekers tijdens de bijeenkomst komen zowel vanuit de gemeente als van buiten de VBG en de onderwerpen sluiten aan bij het onderwijs dat in de groepen thuis is besproken. Onderwerpen als ‘Hoe ondervind ik Gods leiding?’ en ‘Hoe zet ik een stap in geloof?’ komen aan bod. Er valt dus veel te leren, maar daarnaast zijn de kleine groepen een plek om in een veilige setting elkaar te bemoedigen en te delen met elkaar. Mirjam: “De deelnemers blijven voor langere tijd bij elkaar en bouwen vriendschappen op. In de VBG is een van de vragen die centraal staat: ‘Hoe is het met je binnenkamer?’ Er is in de groepen veel ruimte voor die vraag.”

Anke Pijper (25) gaf zich meteen op voor de Smallgroups toen ze net nieuw in de gemeente kwam. Zij is het met Mirjam eens: “Wij hebben in onze groep meiden echt een band opgebouwd en er is veel openheid. We zijn er voor elkaar als zussen en bidden voor elkaar. Maar we hebben ook ontzettend veel leuke momenten! We lachen veel, eten samen, en genieten er vooral enorm van dat we het goed hebben met elkaar.” Ook Nynke van der Goot (20), die juist al veel langer in de VBG komt en vanuit het tienerwerk Reflect zich aansloot, benadrukt de openheid in de Smallgroups: “Ik merkte dat vanaf de eerste avond. Als ik ergens mee zit, weet ik waar ik terecht kan en weet ik dat er naar me geluisterd wordt. Door deze momenten en door onze ervaringen en kennis met elkaar te delen, merk ik echt dat mijn relatie met God is gegroeid.”

In een grote kerk als de VBG is de kleine groep, zoals de huiskringen, een manier om toch verbonden met elkaar te zijn. Dit is precies de reden waarom Jochum Verhoef (22) zich samen met zijn vrouw Lisanne (21) opgaf voor een Smallgroup. Jochum: “Ik geloof dat dit een plek is waar wij kerk in het klein kunnen zijn. Er is tijd voor ontmoeting, om de Bijbel in te duiken en elkaar te bevragen over ieders leven. We durfden gelijk vanaf het begin eerlijk tegenover elkaar te zijn en de diepte in te gaan. Daarnaast zijn de meetings in de Stadskerk erg inspirerend en voedzaam.”

In de Smallgroups is het onderwijs toegepast op de levensfase waar de deelnemers in zitten. Anke vindt dit echt de kracht van het hele concept: “Dat het met leeftijdsgenoten is, vind ik het belangrijkste. Je zit in dezelfde fase en kijkt steeds, hoe betrek ik God daarbij. Het heeft mij bovendien erg meegeholpen in het leren kennen van mensen in de gemeente en om mij thuis te voelen in de VBG. Door de Smallgroups is het persoonlijk geworden. Het onderwijs is een leidraad, waardoor je over dingen na blijft denken. Je hebt het als groep zelf in de hand om het een avond wat luchtiger te houden, maar als je de diepte in wilt kan dat.”

Gijs Leuvenink (22), die op een Smallgroup zit met alleen maar heren, geeft ook aan dat het programma goed aan te passen is naar waar de groep op dat moment mee bezig is: “We komen tweewekelijks samen en praten over wat op ons hart ligt. We eten eerst met elkaar en gaan dan samen op zoek naar antwoorden. Iedereen is gelijk en je leert met elkaar, van elkaar, dat vind ik superrelaxed aan de smallgroups.” Kortom: Een mooie plek binnen onze gemeente, een kerk in het klein.

Annemieke van der Lans