Staf

Het leven van een grote gemeente in goede banen leiden is letterlijk een dagtaak. Het leidersteam bestaat dan ook,  naast de voorgangers,  uit de volgende betaalde krachten:

 • Roelof Alkema – Pastor Theologie & Toerusting
  Roelof koppelt als pastor zijn grote liefde voor God en Zijn Woord aan zijn liefde voor mensen. Roelof wil vooral de bedding creëren waarin de Goede Herder Jezus zijn helende werk kan doen.
 • Alice Kremer – Pastor Gemeenteleven
  Als Pastor Kinderen heeft Alice jarenlang gewerkt aan een veilig klimaat voor kinderen, waarbij er altijd een sterke focus was op gezinnen en verbinding tussen generaties.
  In haar nieuwe rol als Pastor Gemeenteleven zal Alice zich nog sterker richten op het intergenerationele gemeentezijn, de focus op gezin zijn en het vormen van een hechte gemeenschap. Daarnaast leidt en coacht Alice de hoofden van de verschillende doelgroepen.
 • Mark Stoorvogel – Centrumlocatie- en Jongerenpastor
  Mark heeft jaren gewerkt in de professionele hulpverlening aan jongeren. Nu houdt het niet meer op met hulp, maar gaat hij de jeugd voorop in een radicaal leven voor God.
  Daarnaast leidt Mark het kernteam voor de Centrumlocatie, vanuit de intentie om vanaf 21 oktober 2018 onze tweede locatie in de binnenstad van Groningen te starten.
 • Edwin van Renesse –Pastor Aanbidding & Diensten
  Edwin dient vanuit het verlangen dat we een aanbiddende gemeente zijn, waarbij iedere bezoeker in gedenkwaardige diensten een ontmoeting met de levende God kan hebben.
 • Dennis de Valk – Hoofd Volwassenen en Hoofd Externe Communicatie
  Dennis heeft het verlangen mensen tot leven te wekken door ze te begeleiden, te coachen en te motiveren. Hij heeft een grote groep taakgroepen onder zich waarmee hij samen de doelgroep volwassenen bedient.
 • Jacomien Bouwman – Projectleider Kinderen
  Vanuit mijn liefde en passie voor de kinderen zet ik mij in om prachtige projecten te organiseren.
 • Thomas Bos – Hoofd Beheer & Organisatie en Gebedsleider 24/7 gebed en Hoofd Interne Communicatie
  Thomas heeft in het bedrijfsleven in verschillende management en leidinggevende functies de nodige ervaring opgedaan. Het is zijn passie om vanuit inspiratie de organisatie en het beheer binnen de Stadskerk vorm te geven. Daarnaast is Thomas actief in het gebedswerk in de gemeente.
 • Annemieke de Jong – Hoofd Gemeentebureau
  Annemieke mag vanuit haar passie voor Jezus en voor Zijn gemeente zich bezighouden met het organiseren van de praktische uitvoering van een aantal facetten van gemeente zijn. Onder andere de organisatie rond doop en toetreden, het beheren van het zorgloket en het maken van de jaarplanning vallen onder haar verantwoordelijkheid.
 • Jochum Verhoef – Hoofd Jongeren

Pastor Theologie & Toerusting

Roelof Alkema

 • Mogelijk wordt je bericht eerst afgeleverd bij het secretariaat.

Pastor Gemeenteleven

Alice Kremer

 • Mogelijk wordt je bericht eerst afgeleverd bij het secretariaat.

Pastor Jongeren en Centrumlocatie

Mark Stoorvogel

Wij willen in deze generatie niet alleen praten over het Koninkrijk van God, wij willen het zien!

 • Mogelijk wordt je bericht eerst afgeleverd bij het secretariaat.

Hoofd Aanbidding & Diensten

Edwin van Renesse

Aanbidding is wanneer de hemel de aarde raakt

 • Mogelijk wordt je bericht eerst afgeleverd bij het secretariaat.

Hoofd Beheer & Organisatie, Hoofd Interne Communicatie

Thomas Bos

 • Mogelijk wordt je bericht eerst afgeleverd bij het secretariaat.

Hoofd Volwassenen, Hoofd Externe Communicatie

Dennis de Valk

 • Mogelijk wordt je bericht eerst afgeleverd bij het secretariaat.

Hoofd Jongeren

Jochum Verhoef

 • Mogelijk wordt je bericht eerst afgeleverd bij het secretariaat.

Hoofd Gemeentebureau

Annemieke de Jong

 • Mogelijk wordt je bericht eerst afgeleverd bij het secretariaat.

Projectleider Kinderen

Jacomien Bouwman

Je mag er zijn, wie ik? Ja jij, je hoort er helemaal bij!

 • Mogelijk wordt je bericht eerst afgeleverd bij het secretariaat.