Lees verder

Staf

Het leven van een grote gemeente in goede banen leiden is letterlijk een dagtaak. Het leidersteam bestaat dan ook,  naast de voorgangers,  uit de volgende betaalde krachten:

 • Roelof Alkema – Pastor Gemeenteleven
  Roelof koppelt als pastor en opziener een grote liefde voor God en Zijn Woord aan zijn liefde voor mensen. Roelof wil vooral de bedding creëren waarin de Goede Herder Jezus zijn helende werk kan doen.
 • Alice Kremer – Pastor Doelgroepen
  Als Pastor Kinderen heeft Alice jarenlang gewerkt aan een veilig klimaat voor kinderen, waarbij er altijd een sterke focus was op gezinnen en verbinding tussen generaties.
  In haar nieuwe rol als Pastor Doelgroepen zal Alice zich nog sterker richten op het intergenerationele gemeentezijn, de focus op gezin zijn en het vormen van een hechte gemeenschap. Daarnaast leidt en coacht Alice de hoofden van de verschillende doelgroepen.
 • Mark Stoorvogel – Centrumlocatie- en jongerenpastor
  Mark heeft jaren gewerkt in de professionele hulpverlening aan jongeren. Nu houdt het niet meer op met hulp, maar gaat hij de jeugd voorop in een radicaal leven voor God.
  Daarnaast leidt Mark het kernteam voor de Centrumlocatie, vanuit de intentie om vanaf 21 oktober 2018 onze tweede locatie in de binnenstad van Groningen te starten.
 • Edwin van Renesse –Pastor Aanbidding & Diensten
  Edwin dient vanuit het verlangen dat we een aanbiddende gemeente zijn, waarbij iedere bezoeker in gedenkwaardige diensten een ontmoeting met de levende God kan hebben.
 • Dennis de Valk – Hoofd Volwassenen
  Dennis heeft het verlangen mensen tot leven te wekken door ze te begeleiden, te coachen en te motiveren.
 • Christel Huberts – Hoofd Kinderen
 • Thomas Bos – Hoofd Beheer & Organisatie
  Thomas heeft in het bedrijfsleven in verschillende management en leidinggevende functies de nodige ervaring opgedaan. Het is zijn passie om vanuit inspiratie de organisatie en het beheer binnen de Stadskerk | VBG vorm te geven. Daarnaast is Thomas actief in het gebedswerk in de gemeente.
 • Marlies Leuvenink – Hoofd Communicatie
  Tijdens het zwangerschapsverlof vervangt Marlies Elisa Veening. Ze werkt daarnaast nog voor Terwille als communicatiemedewerker.
 • Annemieke de Jong – Jongerenwerker
  Annemieke heeft vanuit haar passie voor Jezus en voor jongeren ongelofelijk veel plezier in het organiseren van activiteiten en weekenden waarin jongeren elkaar en God beter kunnen leren kennen.

Pastor Gemeenteleven

Roelof Alkema

 • Mogelijk wordt je bericht eerst afgeleverd bij het secretariaat.

Pastor Doelgroepen

Alice Kremer

Jezus zelf leert ons hoe waardevol kinderen zijn; voor Hem en voor de bouw van Zijn Koninkrijk, nu én in de toekomst!

 • Mogelijk wordt je bericht eerst afgeleverd bij het secretariaat.

Pastor Jongeren en Centrumlocatie

Mark Stoorvogel

Wij willen in deze generatie niet alleen praten over het Koninkrijk van God, wij willen het zien!

 • Mogelijk wordt je bericht eerst afgeleverd bij het secretariaat.

Pastor Aanbidding & Diensten

Edwin van Renesse

Aanbidding is wanneer de hemel de aarde raakt

 • Mogelijk wordt je bericht eerst afgeleverd bij het secretariaat.

Hoofd Volwassenen

Dennis de Valk

 • Mogelijk wordt je bericht eerst afgeleverd bij het secretariaat.

Hoofd Kinderen

Christel Huberts

 • Mogelijk wordt je bericht eerst afgeleverd bij het secretariaat.

Hoofd Beheer & Organisatie

Thomas Bos

 • Mogelijk wordt je bericht eerst afgeleverd bij het secretariaat.

Hoofd Communicatie

Marlies Leuvenink

 • Mogelijk wordt je bericht eerst afgeleverd bij het secretariaat.

Jongerenwerker

Annemieke de Jong

 • Mogelijk wordt je bericht eerst afgeleverd bij het secretariaat.

Hoofd Jongeren

Jochum Verhoef

 • Mogelijk wordt je bericht eerst afgeleverd bij het secretariaat.