Vertrouwen: Jezus aan het kruis

Vlak voor zijn sterven aan het kruis, legt Jezus zijn leven in Gods handen: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest.’ Jezus geeft zich over aan God in het volste vertrouwen dat zijn Vader hem na drie dagen zal wakker maken uit de slaap van de dood. Pasen! Bij wie weet jij je veilig?

Lukas 23:46

En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest.’ Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit.