Het is volbracht!

Het is vandaag Goede Vrijdag. De grote laatste woorden van Jezus van Jezus voordat Hij de Geest geeft. Maar wat is nu precies volbracht en hoe raakt dat onze levens?

Johannes 19:30

Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.