Leven uit opstandingskracht

We hebben Goede Vrijdag en Pasen gevierd. De dood heeft niet het laatste woord, maar is overwonnen. Ons geloof in Jezus maakt dat we IN Christus zijn. En in Efeze 1 laat Paulus zien dat we IN Christus gezegend zijn met allerlei geestelijke zegeningen. We zijn rijk In Christus! En Paulus bidt dat we van daaruit mogen zien hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor óns die geloven. Om uit te leven en uit de delen.

Efeze 1:18-20

Moge u hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand.