Bidden in de naam van Jezus

Er is kracht in de naam van Jezus. En dus betekent het nogal wat als we bidden ‘in de naam van Jezus’.

Maar de toevoeging van de woorden “in Jezus’ naam” aan je gebed is geen magische spreuk die een goede uitkomst of een hoog rendement van onze gebeden zal garanderen.
Je zou kunnen zeggen dat we bidden ‘namens’ Jezus. En dat veronderstelt een vraag……zou Jezus wel bidden wat ik nu wil bidden? Wat zou Jezus in deze situatie aan Zijn Vader willen vragen?

Er ligt daarmee een directe link tussen bidden IN Zijn Naam en bidden NAAR Zijn wil.

Handelingen 3:6-8 + 16

Maar Petrus zei: ‘geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop.’ Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovend. Het komt door zijn naam en door het geloof in zijn naam dat deze man, die u hier voor u ziet en die u kent, kan lopen; het geloof dat Jezus schenkt, heeft hem in aanwezigheid van u allen gezond gemaakt.