Bevrijd van slavernij

2 Kronieken 30

Hizkia viert het Pesachfeest met het volk, nadat Israël al bijna is vergeten hoe dat moet. Stilstaan en gedenken bij een verleden van slavernij is een opmaat tot heilige vreugde en vrolijk feest.