Koesteren wat God geeft

Onze God is goed, Hij geeft. Op sommige momenten in ons leven is dit extra goed zichtbaar. Laten we koesteren wat God daar ons geeft, door ze als gedenkstenen langs de oever van ons leven te leggen, ter versterking van onszelf, getuigenis naar anderen en eer van God! Wat zijn jouw gedenkstenen? Laten we ze met elkaar delen.

Jozua 4: 4-9

Jozua liet twaalf mannen aanwijzen, één uit elke stam van Israël, en nadat hij hen bij elkaar geroepen had, zei hij tegen hen: ‘Ga voor de ark van de Heer, uw God, de Jordaan in. U moet allemaal één steen op uw schouders nemen, één voor elke stam van Israël. Ze zullen een gedenkteken voor u zijn. Wanneer uw kinderen later zullen vragen wat die stenen betekenen, dan moet u ze vertellen dat het water van de Jordaan werd tegengehouden door de aanwezigheid van de ark van het verbond met de Heer. Vertel ze dat toen de ark de Jordaan in ging het water werd afgesneden en dat deze stenen daarvan voor Israël een eeuwig gedenkteken zijn.’ De mannen deden wat Jozua hun gezegd had. Ze haalden twaalf stenen uit de Jordaan, één voor elke stam, zoals de Heer aan Jozua had opgedragen. Ze droegen de stenen met zich mee naar hun kamp en legden ze daar neer. Jozua richtte ook twaalf stenen op in het midden van de Jordaan, op de plaats waar de priesters stonden die de ark van het verbond droegen. Die stenen staan daar tot op de dag van vandaag.