De kracht van gericht gebed

Er schuilt zoveel kracht in gericht gebed. Soms lijkt ons gebed op een schothagel in de lucht, hopend dat wij iets mogen raken. Het nadeel hiervan is dat we dan zomaar gebedsverhoringen missen – omdat we geen verband kunnen leggen tussen wat we hebben gebeden en wat er is gebeurd. Gericht gebed daarentegen, helpt ons om te groeien in vertrouwen op een Vader die gebeden verhoort.