De uitnodiging

Hebreeën 4:14-16

Zodra wij begrijpen en ondervinden dat God ons hártelijk uitnodigt om tot hem te komen in gebed én dat hij ons hártelijk ontvangt – zullen we ons veel sterker getrokken weten tot het gebed. Het omgekeerde is ook waar: als wij denken aan een God die ons zuchtend zal ontvangen – wordt bidden tot een zware last…