Proclamatie van eenheid

Hebreeën 10:19-25

Vanuit onze eenheid in Jezus Christus kunnen we elkaar aansporen en bemoedigen.