Elkaars keuzes respecteren

In de livestream van 26 januari 2021 hebben we stilgestaan bij zowel de medische als de theologische kant rondom vaccineren. En de belangrijkste vragen die daar omheen leven.
Er is daarbij aangegeven dat we in deze parel (die dag erna online kwam) wat dieper ingaan op een heel ander aspect, namelijk hoe we hierin met elkaar om willen gaan.Want we zullen hier niet allemaal dezelfde keuze in maken, en in zichzelf is dat prima.

Meerdere malen is het in de bijbel zo dat niet één specifieke keuze de juiste keuze is. De geschiedenis van Ezra en Nehemia én de zaken die Paulus stelt in Romeinen 14 bieden ons daarin richting en ontspanning. Er is echter wel één juiste keuze als het gaat om onze houding naar elkaar.

Verwerkingsvragen
1. Lukt het om uit het oordeel te blijven over de keuzes van een ander?
Wanneer wel / wanneer niet? En wat werkt dat uit in de onderlinge relatie?
2. Hoe zou jij het liefst benaderd willen worden over jouw keuzes?
Lukt het om daarin Matt. 7:12 toe te passen?
3. Wat zijn voor jou manieren waarop je in de maatschappij, waar de tegenstellingen steeds groter lijken te worden (en wat ook doorwerkt in de gemeente), je roeping tot vredestichter in kunt vullen?