Simson als beeld van Christus

40 dagen-tijd | Simson als beeld van Christus

We leven toe naar Goede Vrijdag en Pasen. De zogenaamde 40-dagen-tijd is van oudsher een periode van verstilling en bezinning op wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan in de weg van lijden en sterven, en ook in de overwinning op de dood. Niet alleen de vier Evangeliën in het Nieuwe Testament, maar ook het geheel van het Oude Testament spreekt al over wie Jezus is en wat Hij voor ons zou doen. Vandaag: Simson, als beeld van Christus.