Vrijheid in overgave vanuit de Geest | Dennis de Valk

Na 50 uren aanbidding en gebed kunnen we concluderen dat het startschot is gegeven, niet van It’s Your Church maar van het voornemen het verlangen daadwerkelijk uit te gaan leven. Meer intimiteit, meer in Zijn aanwezigheid, meer zoeken naar Zijn plan voor ons, voor onze gemeente. Samen leven vanuit de sturing, leiding en overtuiging van de Heilige Geest. Doe jij mee?

Romeinen 8: 7-19