Mens, waar ben je?! | Paula Roelfsema

We hebben vaak de neiging om dat waar we niet trots op zijn heel dicht bij onszelf te houden en te verstoppen. Voor elkaar, maar ook voor God. Misschien ook wel logisch, aangezien God soms behoorlijke consequenties aan onze keuzes verbindt. Maar is het terecht dat we zo bang zijn om onze ware ik met God onder ogen te komen?!

Verwerkingsvragen:
1 Herken jij die angst voor God? Of heb jij juist ervaren dat God je schuld en schaamte bedekt? Deel hier eens over.
2 Is er iets uit heden of verleden wat jij eigenlijk nog voor Gods aangezicht mag brengen? Met andere woorden: zijn er gebeurtenissen, zonden, gedachten, gevoelens, karaktereigenschappen die je probeert te verstoppen voor Hem?
3 Wat neem jij uit deze parel uit Genesis 3 mee?