De wijzen zoeken Hem nog steeds | Els Fleurke

De wijzen volgden de ster en vonden het Koningskind. Jezus zegt: wie zoekt zal Mij vinden.
En wie wijs is blíjft steeds zoeken naar een ontmoeting met Hem.
Komt laten wij aanbidden die Koning!

Matteüs 2