Animal Farm | Roelof Alkema

Wat als de dieren de beschaving overnemen? Jesaja profeteert over Babel. Wat klinkt als een vrolijke dierentuin is een dreigend beeld van naderend onheil.

Jesaja 13:19-22