De vrede van God | Junus Manuputtij

Hoe mogen we omgaan met onrust, zorgen en lastige omstandigheden in ons leven?

Verwerkingsvragen

  1. Wat zijn voor jouw zaken die onrust, zorgen, twijfel, eenzaamheid of tweestrijd geven?
  2. Wat weet jij van het Plan van God?
  3. Gods Woord geeft veel beloftes en geeft veel bevestiging over jouw identiteit in Christus: hoe heeft dat zijn uitwerking in jouw leven?
  4. Hoe zou jij Filipenzen 4:4-6 in praktijk kunnen brengen?
  5. Is er iets wat jij vanaf nu anders zou willen doen? Breng dat dan in gebed bij God.