Geniet, maar niet met mate | Junus Manuputtij

Spreuken 6:19 zegt: ‘Een mens stippelt zijn weg uit, de HEER bepaalt de richting die hij gaat.’ Maar hoe mogen we dan leven leven hier op aarde?

Verwerkingsvragen

  1. Zijn er voorbeelden vanuit je eigen leven waarin je hebt gezien dat God de richting bepaalt?
  2. Wat betekent het voor jou dat God alles wat je doet met welbehagen aanziet?
  3. Hoe zou je kunnen genieten, zelfs als omstandigheden daar geen reden voor geven?
  4. Hoe kunnen mensen jou helpen om te genieten en/of hoe kan jij anderen helpen om te genieten?