Verwacht het onverwachte | Paul Stoorvogel

De verwachting van overwinning loopt uit in vernedering. Daar waar hoop en verwachting teniet lijkt te worden gedaan, daar doet Hij het onverwachte. Verwacht het onverwachte.

Verwerkingsvragen

  1. Vind jij dat je iemand bent die vanuit verwachting leeft of juist iemand die meer in de realiteit leeft? En waarom?
  2. Welke gebieden zijn er in je leven waar je Jezus niet meer verwacht?
  3. Wat zou je kunnen doen om het onverwachte te verwachten?