Dappere held | Junus Manuputtij

De strijd tussen het goed en fout is iets waar we als mensen ons al mee bezig houden sinds de zondeval. In die strijd komen we wel eens helden tegen: mannen en vrouwen die daarin een voorbeeld mogen zijn. Hoe kijkt God naar jou en hoe mag jij met deze strijd omgaan?

Verwerkingsvragen

  • Heb jij Gods stem wel eens ervaren terwijl jij in een moeilijke omstandigheid bevond?
  • Zijn er wel eens moeilijk situaties uit je leven geweest, dat wanneer je nu terugkijkt je kan
    zien hoe God daarin aanwezig was?
  • Wat betekent het voor jou dat God met je is?