Zending

In de Stadskerk vinden we het niet alleen belangrijk om samen te komen in de diensten en met elkaar op te trekken, maar ook om uit te delen naar buiten toe. Sommige mensen leven hier heel concreet voor en gaan de zending in. Zending houdt in dat je je hele leven wijdt aan God door voor Hem aan het werk te gaan. Bijvoorbeeld door te gaan werken in het buitenland en de lokale bevolking te helpen hun omstandigheden te verbeteren door gezondheidszorg, onderwijs, e.d. en op die manier de liefde van Christus bekend te maken in woord en daad. Dit betekent ook dat je leeft van giften, andere mensen onderhouden je als het ware.

Binnen de Stadskerk is er de taakgroep Zending die zich ontfermd over de zendelingen van de gemeente. De taakgroep voert het beleid van de gemeente uit op het gebied van zending en faciliteert zendelingen om de betrokkenheid van de gemeente bij hun bediening te creëren en in stand te houden. De basis van het werk van de Taakgroep Zending is de Grote Opdracht en Handelingen 1:8. Daarnaast sluit het werk van de taakgroep aan bij de missie van de Stadskerk.

“Jezus zegt: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” (Mattheus 28).

“Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.” (Handelingen 1:8).

Focus
Binnen de Stadskerk is gekozen voor twee focusgebieden:

  • Smaakmaker in de eigen leefomgeving (Vinkhuizen en Paddepoel): City Outreach
  • Smaakmaker binnen andere culturen/landen: Zending

Wil je zendeling worden, lees dan dit bestand voor meer informatie.