Lees verder

Maandelijks bijdragen

Manieren om bij te dragen

Je kunt De Stadskerk op verschillende manieren financieel ondersteunen. Onze voorkeur gaat uit naar een maandelijkse bijdrage omdat we elke maand terugkerende kosten hebben van salarissen, huur gebouw, ondersteuningen zendelingen, etc. Dit kan op de ‘normale’ manier via een bankoverschrijving, maar ook via een vast te leggen periodieke bijdrage.

Richtlijnen

Er is geen vastgesteld maandelijks lidmaatschapsbedrag voor leden. We zijn samen gemeente en ieder bepaalt zelf wat hij of zij bijdraagt. We vragen je om dat ook biddend te doen. De offers breng je uiteindelijk voor de Heer.

Als je een Bijbelse richtlijn wilt volgen dan staat op een aantal plekken in de bijbel dat mensen hun tienden gaven of offerden. Je zou dat kunnen vertalen naar 10% van je inkomen en dan bijvoorbeeld 5% als vrijwillige bijdrage voor De Stadskerk en 5% naar zendelingen, bijzondere activiteiten van De Stadskerk of andere goede doelen.

Hoe stel ik dit in?

Als je maandelijks gaat bijdragen, kun je dat het beste doen door middel van een maandelijkse  overschrijving bij de bank. Via internetbankieren, je smartphone of bij de balie van de bank kan je een maandelijks terugkerende opdracht opgeven om een bedrag van je bankrekening naar de bankrekening van De Stadskerk over te maken.

Als je niet goed weet hoe dit moet dan kunnen wij je daar bij helpen. Stuur dan even een mailtje naar financien@destadskerk.nl, dan neemt iemand van het team Financiën contact met je op.
Voor de maandelijkse bijdragen kun je ons niet machtigen om het van je rekening af te schrijven. Je moet zelf deze opdracht even aan je bank verstrekken.

Het rekeningnummer voor de vrijwillige bijdragen is:

.IBAN: NL37 SNSB 0944 3779 12 t.n.v. Vrije Baptistengemeente Groningen (VBG)

Wil je maximaal gebruik maken van de mogelijkheden voor belastingaftrek? Dan is de periodieke bijdrage ook een mogelijkheid. Lees meer over de periodieke bijdrage.