Lees verder

Kringmateriaal ‘Iedereen InGebed’

Hartelijk welkom. Op deze pagina kun je het beschikbare gespreksmateriaal vinden voor het KringenProject ‘Iedereen InGebed’ aan de hand van het boek BIDDEN | Leren van Jezus.

Iedere woensdagavond in de week vóór jullie kringavond komt het materiaal beschikbaar via deze pagina.

UPDATE: Woensdag 17 april (Avond 10 – alle avonden zijn toegevoegd)
Laatst bijgewerkt


Avond 10: Huis van Gebed (hoofdstuk 14)

De rechtstreekse link naar het bovenstaande filmpje: https://vimeo.com/318203607/bcfc193b1c

Ook kun je de video via YouTube bekijken. Hier heb je wel een rechtstreekse link voor nodig.
Avond 10: Huis van Gebed: https://www.youtube.com/watch?v=1EjYiLoqsNk

Gespreksvragen Avond 10: Huis van Gebed

De gespreksvragen zijn te downloaden via DEZE LINK.

(Als je de PDF wilt opslaan ipv openen, klik je op bovenstaande link met rechtermuisknop en kies je voor Opslaan als)


Avond 9: Voorbede (hoofdstuk 13)

De rechtstreekse link naar het bovenstaande filmpje: https://vimeo.com/318201754/18c11276d8

Ook kun je de video via YouTube bekijken. Hier heb je wel een rechtstreekse link voor nodig.
Avond 9: Voorbede: https://www.youtube.com/watch?v=t94mQxeoz1A

Gespreksvragen Avond 9: Voorbede

De gespreksvragen zijn te downloaden via DEZE LINK.

(Als je de PDF wilt opslaan ipv openen, klik je op bovenstaande link met rechtermuisknop en kies je voor Opslaan als)


Avond 8: Altijd bereikbaar (hoofdstuk 12)

De rechtstreekse link naar het bovenstaande filmpje: https://vimeo.com/318198881/843f97254e

Ook kun je de video via YouTube bekijken. Hier heb je wel een rechtstreekse link voor nodig.
Avond 8: Altijd bereikbaar: https://youtu.be/1e888LMuIDI

Gespreksvragen Avond 8: Altijd bereikbaar

De gespreksvragen zijn te downloaden via DEZE LINK.

(Als je de PDF wilt opslaan ipv openen, klik je op bovenstaande link met rechtermuisknop en kies je voor Opslaan als)


Avond 7: Bidden met sterke stem (hoofdstuk 10 en 11)

De rechtstreekse link naar het bovenstaande filmpje: https://vimeo.com/318197385/bf8605f277

Ook kun je de video via YouTube bekijken. Hier heb je wel een rechtstreekse link voor nodig.
Avond 7: Bidden met sterke stem: https://www.youtube.com/watch?v=agUHRMUqpvA

Gespreksvragen Avond 7: Bidden met sterke stem

De gespreksvragen zijn te downloaden via DEZE LINK.

(Als je de PDF wilt opslaan ipv openen, klik je op bovenstaande link met rechtermuisknop en kies je voor Opslaan als)


Avond 6: Ons gebed in hemelse handen (hoofdstuk 9)

De rechtstreekse link naar het bovenstaande filmpje: https://vimeo.com/318192263/f1f9c5059f

Ook kun je de video via YouTube bekijken. Hier heb je wel een rechtstreekse link voor nodig.
Avond 6: Ons gebed in hemelse landen: https://www.youtube.com/watch?v=fp4rKGYLLf4

Gespreksvragen Avond 6: Ons gebed in hemelse landen

De gespreksvragen zijn te downloaden via DEZE LINK.

(Als je de PDF wilt opslaan ipv openen, klik je op bovenstaande link met rechtermuisknop en kies je voor Opslaan als)


Avond 5: Onze Vader in de hemel (hoofdstuk 8)

De rechtstreekse link naar het bovenstaande filmpje: https://vimeo.com/316784635/883e5de732

Ook kun je de video via YouTube bekijken. Hier heb je wel een rechtstreekse link voor nodig.
Avond 5: Onze Vader in de hemel: https://www.youtube.com/watch?v=oDHh2Xc6F6k

Gespreksvragen Avond 5: Onze Vader in de hemel

De gespreksvragen zijn te downloaden via DEZE LINK.

(Als je de PDF wilt opslaan ipv openen, klik je op bovenstaande link met rechtermuisknop en kies je voor Opslaan als)


Avond 4: Kracht voor gebed (hoofdstuk 6 en 7)

De rechtstreekse link naar het bovenstaande filmpje: https://vimeo.com/316781146/e69420273e

Ook kun je de video via YouTube bekijken. Hier heb je wel een rechtstreekse link voor nodig.
Avond 4: Kracht voor gebed: https://www.youtube.com/watch?v=iG2ZerMmREA

Gespreksvragen Avond 4: Kracht voor gebed

De gespreksvragen zijn te downloaden via DEZE LINK.

(Als je de PDF wilt opslaan ipv openen, klik je op bovenstaande link met rechtermuisknop en kies je voor Opslaan als)


Avond 3: Alleen in de stilte (hoofdstuk 4 en 5)

De rechtstreekse link naar het bovenstaande filmpje: https://vimeo.com/316560199/a724d22bfb

Ook kun je de video via YouTube bekijken. Hier heb je wel een rechtstreekse link voor nodig.
Avond 3: Alleen in de stilte: https://www.youtube.com/watch?v=M8dtZyRbgOM

Gespreksvragen Avond 3: Alleen in de stilte

De gespreksvragen zijn te downloaden via DEZE LINK.

(Als je de PDF wilt opslaan ipv openen, klik je op bovenstaande link met rechtermuisknop en kies je voor Opslaan als)


Avond 2: Aan de hand van Jezus (hoofdstuk 2 en 3)

LET OP: Avond 2 bestaat uit 2 filmpjes.

VIDEO 2A

De rechtstreekse link naar het bovenstaande filmpje: https://vimeo.com/311466671/591e2bd9cb

Ook kun je de video via YouTube bekijken. Hier heb je wel een rechtstreekse link voor nodig.
Video 2a: Aan de hand van Jezus: https://www.youtube.com/watch?v=MMp39rE8vQs

VIDEO 2B

De rechtstreekse link naar het bovenstaande filmpje: https://vimeo.com/314492430/087dd59682

Ook kun je de video via YouTube bekijken. Hier heb je wel een rechtstreekse link voor nodig.
Video 2B: Aan de hand van Jezus: https://www.youtube.com/watch?v=bSdR55ZRzzw

Gespreksvragen Avond 2: Aan de hand van Jezus

De gespreksvragen zijn te downloaden via DEZE LINK.

(Als je de PDF wilt opslaan ipv openen, klik je op bovenstaande link met rechtermuisknop en kies je voor Opslaan als)


Avond 1: Thuis (inleiding en hoofdstuk 1)

De rechtstreekse link naar het bovenstaande filmpje: https://vimeo.com/311428834/47710ffef8

Ook kun je de video via YouTube bekijken. Hier heb je wel een rechtstreekse link voor nodig.
Avond 1: Thuis: https://www.youtube.com/watch?v=jCACU1jBvSI

Gespreksvragen Avond 1: Thuis

De gespreksvragen zijn te downloaden via DEZE LINK.

(Als je de PDF wilt opslaan ipv openen, klik je op bovenstaande link met rechtermuisknop en kies je voor Opslaan als)


De indeling van de avonden ziet er als volgt uit:
Er zijn kringen die in de vakanties doorgaan, we proberen zoveel mogelijk het materiaal al voor die groepen beschikbaar te hebben.

Avond 1: Thuis (inleiding en hoofdstuk 1) 
Avond 2: Aan de hand van Jezus (hoofdstuk 2 en 3)
Avond 3: Alleen in de stilte (hoofdstuk 4 en 5)
Avond 4: Kracht voor gebed (hoofdstuk 6 en 7)
Avond 5: Onze Vader in de hemel (hoofdstuk 8)
Avond 6: Ons gebed in hemelse handen (hoofdstuk 9)
Avond 7: Bidden met sterke stem (hoofdstuk 10 en 11)
Avond 8: Altijd bereikbaar (hoofdstuk 12)
Avond 9: Voorbede (hoofdstuk 13)
Avond 10: Huis van Gebed (hoofdstuk 14) 

Per avond is er een link naar een filmpje beschikbaar én een pdf met de gespreksvragen. Dit zijn andere vragen dan de persoonlijke verwerkingsvragen die je achterin het boek BIDDEN Leren van Jezus kunt vinden. Die vragen willen je vooral helpen om de inhoud in je persoonlijke tijd met God te overdenken of praktisch te maken. Toch zijn aanvullende gespreksvragen voor gebruik in kleine groepen onmisbaar: ons gebedsleven is namelijk wel heel persoonlijk, maar het is niet individueel. Ons bidden mag vorm krijgen in het samen optrekken met anderen. Met elkaar delen en van elkaar leren is inspirerend, verrijkend en het maakt de reis bovendien zoveel mooier! Dit gespreksmateriaal is zo ontwikkeld, dat je het boek in 10 avonden met elkaar kunt behandelen. Omdat het boek uit 14 hoofdstukken bestaat, verdiep je je afwisselend in één of twee hoofdstukken per avond.

Elke avond heeft een vergelijkbare opbouw met vier elementen:
•  Allereerst bekijk je samen een kort filmpje ter introductie van de avond of ter aanvulling op de inhoud van het boek.
•  Vervolgens ga je aan de hand van vragen met elkaar in gesprek. Sommige gespreksvragen helpen om verdieping te vinden, andere vragen zijn gericht op reflectie of meer praktisch van aard. Het doel is niet dat elke vraag per se evenveel aandacht krijgt, maar om te komen tot een opbouwend en dynamisch onderling gesprek. (Heb je als groep behoefte aan structuur in tijd om tot een goed gesprek te komen? Spreek dan aan het begin van de avond af hoeveel tijd je wilt besteden aan de vragen en opdrachten die er zijn).
•  Dan is het goed om ruim de tijd te nemen om samen te bidden. Je kunt gezamenlijke gebedstijd houden als besluit van de avond, of ervoor kiezen om op meerdere momenten tijdens het verloop van de avond in gebed te gaan.
•  Als laatste vind je een handreiking om iets uit de avond mee te nemen dat je thuis, met je gezin, vrienden of familie kunt delen. Dat levert vaak verrassende gesprekken op en het helpt je om de dingen die je hebt ontvangen een plek te geven in je dagelijkse levensritme.

Tenslotte, het bijhouden van een dagboek of gebedsschrift is voor veel mensen erg waardevol gebleken in een geestelijke reis als deze. Het op een later moment terug kunnen lezen van je ervaringen, gedachten, beslissingen of indrukken, geeft je vaak verhelderend zicht op de manier waarop Jezus je aan de hand heeft genomen. Ook als je niet zo van schrijven houdt of het je niet zo gemakkelijk afgaat, kunnen een paar krabbels in een notitieboekje op een later moment goud waard blijken te zijn.

Het is mijn gebed dat jullie door het samen luisteren naar Jezus’ woorden en het voorbeeld van zijn gebedsleven, bekrachtigd en geïnspireerd zullen raken in je persoonlijke gebedsleven. Bovenal hoop ik dat je merken mag hoe Jezus jullie leiden wil, dichter naar het Vaderhart van God.

Gezegende reis!

Theo van den Heuvel

TEAMS / GROEPEN

Omdat jullie niet eens in de twee weken samenkomen knippen we het materiaal in vieren. Jullie teamleider mag het initiatief nemen om een avond te kiezen obv de 4 thema’s.

  • Alleen in de stilte
  • de Hemel
  • Voorbede
  • Huis van Gebed

Mocht je in de komende periode samenkomen met je team kies dan het materiaal voor de reguliere Projectkringavond en kies zelf een (gedeelte van) het aangeboden materiaal om samen te behandelen.